Hvem vi er

Norsk Marint Universitetskonsortium er en institusjonell avtale mellom 12 akademiske institusjoner med omfattende marin og maritim profil. 

  • NMU er Norges representant for høyere utdanningssektor i European Marine Board (EMB) og Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), og legger til rette for norsk deltakelse i prosesser initiert og ledet av EMB og SCOR.
  • NMU fremmer samarbeid innen marin og maritim forskning, utdanning og infrastruktur blant sine medlemmer.
  • NMU bidrar i diskusjoner om vitenskapspolitikk i marine og maritime spørsmål til nasjonale og internasjonale departementer og organisasjoner.
  • Gjennom felles forskningssatsninger bidrar NMU til å fremme marin og maritim forskning og innovasjon, samt bidra til utveksling av kunnskap og ressurser.
NMU representerer et bredt geografisk utvalg medlemmer fra hele Norge.

Klikk her for å lære mer on NMUs medlemmer (engelsk)