Hvem vi er

Norsk Marint Universitetskonsortium er en institusjonell avtale mellom 12 akademiske institusjoner med omfattende marin og maritim profil. 

  • NMU er Norges representant for høyere utdanningssektor i European Marine Board (EMB) og Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR), og legger til rette for norsk deltakelse i prosesser initiert og ledet av EMB og SCOR.
  • NMU fremmer samarbeid innen marin og maritim forskning, utdanning og infrastruktur blant sine medlemmer.
  • NMU bidrar i diskusjoner om vitenskapspolitikk i marine og maritime spørsmål til nasjonale og internasjonale departementer og organisasjoner.
  • Gjennom felles forskningssatsninger bidrar NMU til å fremme marin og maritim forskning og innovasjon, samt bidra til utveksling av kunnskap og ressurser.

NMUs styre består av representanter fra alle medlemsinstitusjoner, og det strategiske arbeidet ledes av en Styringsgruppe som består av faste medlemmer fra UiO, UiB, NTNU og UiT, samt to roterende medlemmer, for tiden fra USN og UiS.

UiB innehar enten leder- eller nestlederstillingen da de er vertskap for NMU-sekretariatet. Styreleder og roterende medlemmer velges for en toårsperiode, med muligheten for gjenvalg for én påfølgende periode. Styringsgruppen har jevnlige møter med administrativ koordinator.

Nåværende medlemmer av Styringsgruppen (2024–2026)

  • UiO: Nils Christian Stenseth, professor, NMU-styreleder (andre periode)
  • UiB: Øyvind Fiksen, visedekan for hav, NMU-nestleder
  • NTNU: Bjørn Egil Asbjørnslett, professor, direktør for NTNU Hav og kyst
  • UiT: Jørgen Berge, dekan for fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • USN: Mette Lene Falck-Pedersen, visedekan for fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (første periode)
  • UiS: Muk Chen Ong, professor i marin teknologi og maritim operasjoner (første periode)

 

Klikk her for å lære mer on NMUs medlemmer (engelsk)